5 basisfuncties van de toegang

5 basisfuncties van de toegang

De eerste themagerichte transformatietafel vond plaats op 12 maart 2020. Deze stond is georganiseerd onder 'doorontwikkeling inkoop' en ging in op de vijf basisfuncties van de gemeentelijke toegang. Hieronder treft u de documenten aan die horen bij deze themagerichte transformatietafel.