Werkwijzen

Stappenplan om door te verwijzen vanuit profielen

De nieuwe inkoopstrategie bevordert de focus op het gezin en de resultaten die het gezin wil bereiken. Om dit inhoudelijk en administratief hanteerbaar te maken is een clustering nodig van de resultaten van gezinnen. Dat hebben we gerealiseerd met twaalf profielen. De profielen zijn integraal. Ze zijn niet verbonden aan de ‘oude’ indelingen (GGZ, JenO en LVB) of aan doelgroepen en producten. De professional doet dat op basis van een objectief afwegingskader, waarbij hij de zorgvraag aan profiel en een intensiteit koppelt. Voor professionals in de Lokale toegang is een Stappenplan ontwikkeld. In dit document wordt gesproken over 'voorbeelden' hoe door te verwijzen naar welk profiel en welk segment. Aan deze voorbeelden kunt u geen rechten ontlenen; daarom zijn het ook voorbeelden; ze geven richting aan hoe de praktijk kan uitpakken. Inhoudelijk kunnen ze door de praktijkervaringen wijzigen.

Een profiel is opgebouwd uit drie onderdelen:

1. Wat is nodig?

Ondersteuningsbehoefte gespecialiseerde jeugdhulp. Waarvoor is jeugdhulp nodig?

2. Wat is er aan de hand?

De problemen die de jeugdige en zijn opvoeders ervaren bij opgroeien en opvoeden. De vraag die de jeugdige en zijn opvoeders zelf stellen.

3. Wat willen we (het gezin) bereiken?

Welke resultaten kunnen we bereiken in het individuele geval van jeugdige en gezin?

Werkwijzen