Notitie Verslag bezwaren en oplossingsrichtingen van aanbieders.pdf