JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus

Als regio IJsselland hebben we op 16 november 2021 een workshop georganiseerd met de netwerkpartners/stakeholders om aan de slag te gaan met een plan van aanpak voor het verminderen van de instroom in de JeugdzorgPlus. Samen met een afvaardiging vanuit de JeugdzorgPlus, reguliere aanbieders J&O, LVB en GGZ, de gecertifieerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en gemeenten (toegangsmedewerkers en beleid) hebben we nagedacht over het plan van aanpak. Het plan bevat de volgende onderwerpen: 

  • Dossieronderzoek van 30 jongeren in 2020 die zijn ingestroomd in de JeugdzorgPlus en 5 casuskraaksessies (dit is inmiddels aangepast naar 10 dossiers)
  • Inzetten op ‘vertragen en verdragen’ 
  • Haalbaarheidsstudie geïntegreerde zorg 

Op deze manier dragen we vanuit de regio IJsselland bij aan de ambitie die is geformuleerd voor het verminderen van de instroom in de JeugdzorgPlus met 5%, zoals vastgelegd in de bovenregionale afspraken. 

15 december 2021 is het plan ingeleverd bij de regio Oost (de regio voor de vastgoedtransitie JeugdzorgPlus).