Werken vanuit de ambitie van de jeugdige en Positieve Gezondheid & GG-ZZ

Werken vanuit de ambitie van de jeugdige en Positieve Gezondheid & GG-ZZ

Woensdag 11 mei 2022 was er de Transformatietafel 'Werken vanuit de ambitie van de jeugdige en Positieve Gezondheid & GG-ZZ'. Wat een middag vol energie! 

We kregen een terugkoppeling van hoe lokale toegangen en jeugdhulpaanbieders willen werken in een brede uitvraag aan de voorkant. We hoorden het eerlijke verhaal van professionals uit onderwijs en jeugdhulp; hoe mooi het is te werken vanuit GG-ZZ: Niet doen wat hoort, maar doen wat werkt. Hoe hardnekkig eigen patronen en gewoonten vaak zijn. Maar ook wat voor geweldig effect deze werkwijze kan hebben en de omkeer die dit gaf in het leven van een jongere. Indrukwekkend en ontroerend was zijn verhaal. Kortom aanwezigen gaven na afloop aan geïnspireerd te zijn en daar doen we het voor!

Aan het eind van de middag werd hetgeen verteld was in tekeningen teruggegeven door een tekenaar in een beeldverslag (zie hieronder). Wat een kunst is dat: verhalen zo treffend weer te geven in tekeningen. We hopen dat je daarmee nog even kunt nagenieten en overdenken van wat er die middag aan de orde kwam.

Mocht je meer informatie willen over deze werkwijze van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag? Neem dan vooral contact met ons op! Je kunt hierover ook meer vinden op: https://www.bettery.nl/een-nieuwe-manier-van-werken. Wij vonden het leuk om de aanwezigen te inspireren om door GG-ZZ te werken vanuit de bedoeling en de ambitie. Als je het jouw collega's of je manager gunt hiermee kennis te maken, dan kan dat ook nog tijdens het transformatiefestival op 23 juni as. We nemen daar iedereen mee in de ontwikkelingen binnen transformatie van de afgelopen 2 jaar. En ook Bettery is daar aanwezig om meer te vertellen over deze training GG-ZZ. Als het goed is dan heb je de uitnodiging voor het festival ontvangen. Zo niet dan kun je die vinden op de website van het RSJ IJsselland.nl: https://www.rsj-ijsselland.nl/transformatiefestival.