Inkoop

De regio IJsselland kiest voor sociaal contracteren in plaats van klassiek inkopen. In de klassieke aanpak maakt de organisatie die inkoopt een bestek. Daarin staat aan welke eisen en kenmerken de diensten/producten, die de organisatie gaat inkopen, moeten voldoen. Bij sociaal contracteren is het gesprek de basis. In open communicatie (onderhandeling) met de aanbieders ontstaan de inhoud en de kenmerken van diensten/producten. Sociaal contracteren gaat uit van co-creatie, terwijl de klassieke aanpak vooral eenrichtingsverkeer is.

Inkoop

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland werkt met een eigen IJssellands inkoopmodel, dat in de komende tijd nog verder wordt ontwikkeld.