FAQ & documenten

Veelgestelde vragen

Het is mogelijk om voor het kalenderjaar 2022 ‘No Show’ maximaal 4x te declareren en is de periode van afmelden tijdelijk verruimd naar 48 uur voor aanvang, mits er specifiek sprake is van Corona-gerelateerde klachten. Dit houdt in dat jeugdige en/of ouders niet fysiek kunnen verschijnen doordat er sprake is van een periode van zelfisolatie. Indien de behandeling digitaal geboden kan worden of de hulpverlener kan alternatieve werkzaamheden verrichten (bv rapporteren of administratie bijwerken) dan geldt de uitbreiding van deze regeling niet.

Declaraties kunnen met terugwerkende kracht (tot 1 januari 2022) gecorrigeerd worden.

De client zegt niet of minder dan 24 uur voor aanvang van een afspraak af.

In de bijlage 2 staat: No-Show mag maximaal twee keer per jaar per client gedeclareerd worden. De regel geldt per afgegeven eenheid.

Als de eenheid 1 minuut is geldt dat  de no show voor de  geplande duur van de sessie  (bijv 60 minuten).

Welke aanbieders zich op welke profielen hebben ingeschreven vindt u in dit overzicht.

De productcodes voor overgangscliënten en segment Top staan in uw raamovereenkomst in bijlage 2. Ook kunt u onderaan deze pagina het document Tarieven en overige specifieke voorwaarden.

Documenten huidige inkoop